تهیه و ارزیابی مورفولوژی توده چگال نانو ساختارکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- تیتانیا توسط روش نوین تف‌جوشی دو مرحله‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی، اصفهان

2 استادیار دانشگاه صنعتی، اصفهان

3 استاد دانشگاه صنعتی، اصفهان