شبیه‌سازی تنش‌های باقیمانده و اعوجاج استوانه‌های فولادی در عملیات حرارتی سخت‌کاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران