مدل‌سازی تغییر شکل استوانه‌ای ورق‌های نازک فلزی به‌روش کشش عمیق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استاد، دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه