بررسی و مطالعه میزان چسبندگی پوشش فولاد زنگ‌نزن L۳۱۶ ایجاد شده بر روی فولاد ۱۲۴۸/١ به‌دو روش پاشش شعله‌ای و الکترواسپارک (ESD)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

4 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان