بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری اصطکاکی فولاد CK35 به فولاد 18CrMo4

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرمجلسی، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان

2 کارشناس ارشد، شرکت آزمونه فولاد، اصفهان

3 کارشناس ارشد، شرکت فرمان خودرو سپاهان، اصفهان