تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TiB2-TiC به روش MASHS با استفاده از سه فرمولاسیون متفاوت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج