تولید پودر کاربید کروم (2C3Cr) به روش‌های سنتز احتراقی و مکانوشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان