بررسی مکانیزم‌های استحکام بخشی لایه میانی در کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیم/ مس حین فرآیند ECAE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران