بهبود مشخصات ساختاری نانوذرات هیدروکسی آپاتیت تولید شده به‌روش مکانوشیمیایی با استفاده از محفظه‌های پلیمری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی