ارزیابی رفتارخوردگی تیتانیوم خالص تجارتی در محیط‌های شبیه‌سازی شده بدن با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی امپدانس(EIS)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف تهران