سینتیک جذب آنیون پررنات توسط زغال فعال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف تهران