تأثیر پارامترهای ریخته‌گری بر خواص مکانیکی و سلامت قطعات هوافضایی از آلیاژ A356 به‌روش ریخته‌گری دقیق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده متالورژی و مواد

3 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی