بررسی پارامترهای مؤثر شکل‌دهی و ارائه مدل ریاضی برای جوش‌پذیری در کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیم - مس حین فرآیند ECAE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران