مطالعه اثر پیر شدن و آنیل انحلالی بر جوش‌پذیری سوپرآلیاژ اینکولوی 800 به فولاد مقاوم به حرارت HP

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان