بررسی تأثیر سیستم خنک‌کننده بر شرایط ایجاد ترک در فولاد (DIN)55Cr3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد و دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد