استخراج مس از کنسانتره سولفیدی اکتیو شده مکانیکی از طریق فروشویی در اسید سولفوریک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد نجف‌آباد

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد نجف آباد

4 مدیر واحد لیچینگ، مجتمع مس میدوک شهر بابک

5 پژوهشگر امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه