تأثیر عملیات تمپر بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 مجتمع فولاد آلیاژی