بررسی تأثیر وانادیم بر سینتیک تغییر حالت آستنیت در فولادهای میکروآلیاژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 کارشناس متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان