تولید لایه نازک کامپوزیت کراتین-کایتوسن- ژلاتین و بررسی خواص مکانیکی و چسبندگی سلولی آن جهت استفاده در لنز و کاشت در بدن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت