ریزساختار و رفتار شکست جوش‌های مقاومتی نقطه‌ای ناهمجنس فولاد دوفازی DP600 و فولاد ساده‌ کم کربن St14

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران