نیتروژن پذیری فولادهای گرمکار 1.2367 و 1.2678 به روش پلاسمائی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان