بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش لایه رویه سخت پایه Fe-C-Nb بر روی فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا بویلر)

4 کارشناس مهندسی مواد، گروه پژوهشی مهندسی جوش