تاثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی چدن‌های پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، شرکت پایا مواد

2 استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان