بررسی خواص ریختگی آلیاژهای سرب- کم انتیموان حاوی مس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 معاونت آموزش و پژوهش شرکت صبا باتری، گروه متالورژی