بررسی تأثیر دما بر خردایش سنگ آهن گل‌گهر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس متالورژی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

2 کارشناسی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

5 کارشناس ارشد، مدیر تحقیق و توسعه گل گهر