پیش‌بینی تنش سیلان در منطقه تبلور مجدد جزئی در یک فولادDIN 1.7765

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده مکانیک

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد