تولید چدن های نشکن پراستحکام با حداقل عناصر آلیاژی جزئی و بدون استفاده از عملیات حرارتی هم دما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج