بررسی چگالی دوقلویی‌های آنیلینگ و نقش مرزهای آنها بر رابطه هال‌‌- پچ در آلیاژ 70Cu-30Zn

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان