زینترینگ و بررسی خواص شیشه ـ سرامیک‌های ماشین‌کاری شونده فلوئور و میکا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران