بررسی اثر عملیات حرارتی زینترینگ بر خواص آلیاژهای سنگین تنگستن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر- سازمان صنایع هوافضا

3 دکتری مواد، صنایع مهام تهران