بررسی خواص پوشش استلایت 6 ایجاد شده به روش روکش کاری لیزر بر روی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 420 AISI

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت آبادان