بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مشخصه های ورق ضد سایشی هارداکس 600

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 کارشناس ارشد، فولاد مبارکه اصفهان

3 کارشناس، دانشگاه صنعتی اصفهان