تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

3 کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

4 مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

چکیده

در این تحقیق به تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران بر پایه اطلاعات محیطی و سرعت خوردگی نمونه­های استاندارد در طی یک سال نمونه گذاری پرداخته شد. بر این اساس نمونه­هایی به فرم­های مسطح و فنری از جنس آلومینیوم، مس و روی تهیه شد و در بازه­های زمانی مشخص، میزان کاهش وزن آن­ها ثبت گردید. همچنین بر اساس استاندارد ایزو 9223 نرخ رسوب آلاینده­های کلریدی و سولفوری و مدت زمان خیس بودن طی مدت نمونه گذاری برای پنج نقطه از شهر تهران تعیین شد.

کلیدواژه‌ها