بررسی اثر تری‌پلی‌فسفات‌سدیم، هگزامتافسفات‌سدیم، اسیدبوریک و بوراکس بر خواص فیزیکی و استحکام دما پایین ضایعات فرآورده‌های منیزیایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه مواد، دانشکده‌ی مهندسی مواد، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد، دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

استفاده ازضایعات فرآورده­های دیرگداز با کیفیت، تقریبا قابل مقایسه با محصول حاصل از مواد اولیه­ی خالص همواره مورد نظر بوده است. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از افزودنی­های فسفاتی و بوراتی ترکیبات مختلفی با پایه­ی ضایعات فرآورده­های منیزیایی تهیه شد، سپس با استفاده از آزمایشات خواص فیزیکی و مکانیکی (آزمون استحکام برزیلی)، مشخصه­یابی پراش اشعه­ی ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که ترکیب شامل 5 درصد اسیدبوریک و 5 درصد بوراکس بهترین نتیجه را حاصل نموده است. بنابراین نتیجه می­شود که حضور اسیدبوریک درکنار بوراکس به دلیل ایجاد فاز شیشه­ای، نقش مثبتی در افزایش استحکام دارد و همچنین نتیجه می­شود که اگرچه ماده اولیه خالص ممکن است خصوصیات بهتری را دارا باشد اما جرم دیرگداز حاصل از ضایعات نیز با توجه به کاهش قیمت تولید می­تواند در حد موفقیت­آمیز به کار رود. بنابراین مجموعه­ی این خواص، تحقیق را به هدف­های آینده که استفاده به عنوان جرم­های پاشیدنی است نزدیک می­کند.

کلیدواژه‌ها


[1]            و. شوله، ترجمه‌ی ط. محمودیان، "مواد دیرگداز"، نشر جانان،صفحه 553، تهران، 1377.
 
[2]            ف. کاظمی، "بازیابی آجرهای باطله­ی منیزیا ـ گرافیتی از کوره­های قوس الکتریک"، هفتمین کنگره­ی سرامیک ایران، شیراز، 1388.
 
[3]            س. بنرجی، ترجمه‌ی س. باغشاهی، م. ا. ابراهیمی و ع. اربابی، "دیرگدازهای مونولیتیک"، دانش­پویان جوان، چاپ سوم، تهران، 1389.
 
[4]      L. B. Khorshavin, V. M. Ustyantsev, M. G. Tretnikova, V. A. Prepelitsyn, D. S. Rutman & I. L. Shchetnikova, “Production and properties of magnesia concretes with sodium phosphate bond”, Estern Institue of refractory,  translated from Ogneupory, No. 8, pp. 51- 55، 1974.
 
[5]      ف. پورداوود. و ب. میرهادی، "تاثیر بایندر­های فسفاتی برخواص جرم­های کوبیدنی منیزیایی"، مجموعه مقالات دومین کنگره سرامیک ایران، ص.329-322، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1374 .
 
[6]            م. پاغنده، ا. منشی و ر. عمادی، " بررسی تاثیر اتصالات فسفاتی در جرم‌های کم­سیمان "، اولین همایش ملی دیرگداز پژوهشگاه مواد و انرژی، 1388.
 
[7]            V. Konijnenburg, at all, “Repairing damaged refractory walls by gunning”, united States patent, No. 4143104, 1979.
 
[8]            س. م. سیادتی و ا. منشی، " بررسی اثر بایندرهای مختلف سیلیکاتی، فسفاتی و سولفیتی بر بلوکه شدن جرم­های تاندیش ریخته­گری پیوسته­ی فولاد"، اولین همایش ملی دیرگداز، پژوهشگاه مواد و انرژی، 1388.
 
[9]            ج. روتشکا و ب. میرهادی، "مواد دیرگداز"، انتشارات علم و صنعت، صفحه 292، 1377.