بررسی تشکیل اتصال نیتریدی بر آنالیزی فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی دیرگدازهای منیزیا-گرافیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا- کارشناس آزمایشگاههای مهندسی شیمی و مواد

2 مدیر گروه مهندسی مواد- دانشگاه آزاد شهرضا

3 هیئت علمی- دانشگاه ازاد نجف اباد

چکیده

دیرگدازهای منیزیا- گرافیت، بدلیل خواص مناسب که عمدتاً به حضور گرافیت و اتصال کربنی و تطابق بهینه منیزیا با شرایط فولادسازی ارتباط می یابد؛ کاربرد وسیعی در صنعت فولاد یافته است. از عمده معایب این دسته دیرگدازها، عدم اتصال مناسب در درجه حرارت بالا می باشد. در کار تحقیقاتی حاضر سعی گردیده با استفاده از منیزیای فیوزد، گرافیت و نیتریده کردن سیلیسیم در اتمسفر ازت، فاز نیتریدی تشکیل و تاثیر آن بر خواص فیزیکی، مکانیکی، آنالیز فازی و ریز‌‌ساختاری بررسی گردد. نتایج نشان داد که حضور همزمان فازهای فورستریت و نیترید سیلیسیم باعث ایجاد خواص بهینه ترمومکانیکی در دیرگدازهای منیزیا-گرافیت می گردد و استحکام فشاری24Kn/mm2 را در نمونه بهینه میتوان مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات