بررسی ایجاد پوشش کامپوزیتی NiAlCr اعمال شده به روش HVOF بر روی زیر لایه فولاد ST37

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

ترکیبات بین فلزی نیکل- آلومینیم- کروم (Ni-Al-Cr)بدلیل خواص منحصر بفرد مانند افزایش مقاومت سایشی، خوردگی و اکسیداسیون بالا در سال‌های اخیرمورد توجه مهندسین مواد و طراحان صنعتی به عنوان پوشش قطعات قرارگرفته‌اند. در این تحقیق به بررسی مورفولوژی و همچنین رفتار سایشی پوشش‌های کامپوزیتی NiAlCr اعمال شده بر روی زیرلایه فولادی به روش پاشش حرارتی سوخت اکسیژن سرعت بالا (HVOF)پرداخته شده است. بدین منظور از پودرهای آلومینیوم، کروم و نیکل با نسبت استکیومتری Al50Cr25Ni25 استفاده شده و پس از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی به مدت 50 ساعت پودر حاصله را با استفاده از فرایند HVOF بر روی زیر لایه فولادی اعمال شد.. جهت بررسی فازهای ایجاد شده از آزمایش پراش پرتوایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از انجام 50 ساعت فرایند آلیاژ سازی مکانیکی ترکیب بین فلزی (NiAl)Cr بصورت کامل با اندازه دانه های کریستالی 10 نانومتر تشکیل می گردد که پس از انجام فرایند HVOF اندازه دانه های کریستالی پوشش تولیدی به کمتر از30 نانومتر می رسد. همچنین نتایج نشان می دهد با اعمال پوشش کامپوزیتی سختی و سایش به ترتیب در حدود 3 برابر و 4برابر مقدار اولیه خود رسیده اند. مکانیزم سایش حاکم بر روی پوشش از نوع سایش چسبان با ضریب اصطکاکی در حدود 0.2 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات