نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبه، مازیار تشکیل پیوند بین ذرات در تف جوشی آلیاژ Pb10-Sn 10-Cu تهیه شده از مخلوط پودری [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 29-38]

ا

 • ابراهیمی، رضا اثر افزایش مقدار نانو ذرات SiC، بر سختی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr، حاصل از آبکاری الکتریکی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • ابراهیمی فر، هادی بررسی رسانش الکتریکی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در حضور اسپینل های منگنز [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • ابراهیمی کهریزسنگی، رضا ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 51-60]
 • ابراهیمی کهریزسنگی، رضا بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 61-69]
 • اسلامی فارسانی، رضا مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش روکش‌سخت با فولاد CK70 سخت‌کاری شده به منظور جایگزینی تیغه‌های برشی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • اکبری نیا، شهریار تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-9]
 • اکبری نیا، فرزاد تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-9]
 • الصاق، اکبر سنتز نانو ساختارهای سیلیسی و بارگذاری لانتانید های خاص بر روی آن ها به منظور استفاده در رادیو تراپی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-45]
 • امیدی، مهدی مدل سازی فرآیند تغییر شکل ذرات نانوکامپوزیت Al-CNT در حین فرآیند آسیاب کاری پر انرژی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 69-78]
 • امیرآبادی زاده، سیدرضا مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش روکش‌سخت با فولاد CK70 سخت‌کاری شده به منظور جایگزینی تیغه‌های برشی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • امینی، کامران بررسی استحاله‌های فازی در فولاد سرد کار2304/1 در حین سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]
 • امینی، کامران تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 19-27]
 • امینی، کامران تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]

ب

 • بایبوردی، امین تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 19-27]
 • بازیار، هانیه بررسی اثر زبری سطح بر جدایش کاتدی لایه های کامپوزیتی اعمالی بر خطوط لوله های گاز به عنوان یک سیستم تعمیری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 55-64]
 • باقری، بهنام ساخت محصولات گچی با خواص بهبود یافته با استفاده از مواد افزودنی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-101]
 • بداغی، فاطمه بهبود کارائی سطحی فولاد ساده کربنی با استفاده از روکش جوشی غنی از Al [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 11-17]
 • برزگر، مشیانه بررسی ریزساختاری لایه نازک تیتانیا بر روی فولاد 316 به روش سل‌ژل (بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند با روش آماری تاگوچی) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 79-89]
 • بیگلر، سمیرا بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • بینا، محمد حسین بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 61-69]
 • بینا، محمد حسین تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 19-27]
 • بینا، محمد حسین بررسی شکل‌پذیری ورق‌های دولایه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل‌دهی چرخشی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • بهنام قادر، علی اصغر تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • بوترابی، سید محمدعلی مکانیزم تشکیل دانه ها در منطقه ی اختلاط حین جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) و بررسی اثر سرعت دورانی ابزار و سرعت جوشکاری بر اندازه دانه ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 9-19]

پ

 • پورآسیابی، حامد کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد مقدار فاز آستنیت باقیمانده پر کربن در چدن های نشکن آستمپر شده [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]
 • پورآسیابی، حمید کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد مقدار فاز آستنیت باقیمانده پر کربن در چدن های نشکن آستمپر شده [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]
 • پورانوری، مجید جوش مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 و فولاد کم کربن AISI1008: انتقال مود شکست و خواص مکانیکی اتصالات مشابه و نامشابه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]

ت

 • تمدن، عباس بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]

ث

 • ثابت، حامد بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • ثقفیان، حسن کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد مقدار فاز آستنیت باقیمانده پر کربن در چدن های نشکن آستمپر شده [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]

ج

 • جعفری، مجید سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 25-33]
 • جعفری، مجید بررسی تاثیر پیش‌سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]
 • جمشیدی، امین بررسی تاثیر پیش‌سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]
 • جمشیدی، امین بررسی ریزساختاری لایه نازک تیتانیا بر روی فولاد 316 به روش سل‌ژل (بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند با روش آماری تاگوچی) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 79-89]
 • جهازی، محمد بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]
 • جوادپور، سیروس بررسی اثر زبری سطح بر جدایش کاتدی لایه های کامپوزیتی اعمالی بر خطوط لوله های گاز به عنوان یک سیستم تعمیری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 55-64]

چ

 • چمی، اکبر سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 25-33]

ح

 • حسینی، سید علیرضا تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-9]
 • حشمت دهکردی، ابراهیم بررسی تأثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 21-29]

خ

 • خاکبیز، مهرداد مدل سازی فرآیند تغییر شکل ذرات نانوکامپوزیت Al-CNT در حین فرآیند آسیاب کاری پر انرژی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 69-78]
 • خیامیان، تقی بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 91-101]
 • خانزاده قره شیران، محمد رضا بررسی استحاله‌های فازی در فولاد سرد کار2304/1 در حین سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]
 • خدابنده، علیرضا بررسی تأثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 21-29]
 • خدیوی، مصطفی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن L۳۱۶ ایجاد شده به روش پاشش شعله ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 105-112]
 • خیراندیش، شهرام بررسی تأثیر جهت دوران و زمان توقف در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی‌ نقطه‌ای (FSSW) بر هندسه و استحکام نقطه جوش ورق های آلومینیم 2024-T3 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

د

 • دانایی، ایمان بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075-T6 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 39-44]
 • دهقان، سیدابوالقاسم تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 19-27]
 • دهقانی، فرشید بررسی شکل‌پذیری ورق‌های دولایه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل‌دهی چرخشی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • دوازده امامی، محسن بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 61-69]

ر

 • رادمهر، محسن تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • رستمی، محسن اثر افزایش مقدار نانو ذرات SiC، بر سختی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr، حاصل از آبکاری الکتریکی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • رضایی، حمید رضا تأثیر عملیات حرارتی برتحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل ـ ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • رضایی شهرضا، امیر بررسی شکل‌پذیری ورق‌های دولایه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل‌دهی چرخشی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • رضائیان، احمد تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • رضوی، سید غلامرضا تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • رضوانی، محمد بررسی سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 تقویت شده با ذرات نانومتری زیرکونیا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • رضوانی، محمد رابطه بین ساختار و شفافیت در شیشه سرامیک های شفاف سیستم لیتیوم آلومینوسیلیکات حاوی بلورهای نانومتری β- کوارتز [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 43-49]
 • رضوانی، محمد بررسی رفتار سینتر پذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 در حضور افزودنی TiO2 [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 83-90]
 • رضوانی، محمد بررسی ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستمCaO-SiO2-MgO در محدوده امواج مایکرویو [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-58]
 • رمضانی، سمیرا بررسی ریزساختاری لایه نازک تیتانیا بر روی فولاد 316 به روش سل‌ژل (بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند با روش آماری تاگوچی) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 79-89]

ز

 • زند رحیمی، مرتضی بررسی رسانش الکتریکی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در حضور اسپینل های منگنز [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • زینلی، محمد مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • زینلی، محمد تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 97-104]

س

 • ساعتچی، احمد اثر افزایش مقدار نانو ذرات SiC، بر سختی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr، حاصل از آبکاری الکتریکی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • ساعتچی، احمد بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 61-69]
 • سرپولکی، حسین بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • سعادت، عباس تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • سعادت، عباس ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 51-60]
 • سعیدی، علی اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-62]
 • سعیدی، علی بررسی مقایسه‌ای تأثیر فعال سازی مکانیکی بر فرآیند ترکیبی پیرو-هیدرومتالورژیکی در استخراج مس از کانه سولفیدی توسط آسیاب های سیاره ای و گلوله ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 85-95]
 • سعیدی، علی بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 91-101]
 • سعیدی حیدری، مینا مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه‏ سودالایم و شیشه پانل تلویزیون [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 19-28]
 • سلطانی، محمدعلی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • سلطانمرادی، عاطفه بررسی تغییرات کریستالی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت (Ca10(PO4)6(OH)2) سنتز شده به روش هیدروترمال [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • سلیمی، محمود بررسی شکل‌پذیری ورق‌های دولایه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل‌دهی چرخشی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • سلیمان آهی، ابوالفضل تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 97-104]
 • سوری، علیرضا بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]

ش

 • شاکری، محمد صادق رابطه بین ساختار و شفافیت در شیشه سرامیک های شفاف سیستم لیتیوم آلومینوسیلیکات حاوی بلورهای نانومتری β- کوارتز [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 43-49]
 • شاهمیری، محمد تأثیر عملیات حرارتی برتحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل ـ ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • شیرانی، امیررضا اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-62]
 • شیرانی، محمد حسن اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-62]
 • شفیعی، احسان مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • شفیعی، احسان تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 97-104]
 • شفیعی، علی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • شفیعی، علی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن L۳۱۶ ایجاد شده به روش پاشش شعله ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 105-112]
 • شکیب، سروش بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • شکوه فر، علی بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]

ص

 • صابری، رامین بررسی تأثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 21-29]
 • صادقی، مرتضی تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • صبوری، عبدالله سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 25-33]
 • صدر نژاد، سید خطیب الاسلام تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-9]
 • صفرخانیان، محمدعلی مکانیزم تشکیل دانه ها در منطقه ی اختلاط حین جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) و بررسی اثر سرعت دورانی ابزار و سرعت جوشکاری بر اندازه دانه ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 9-19]
 • صفرخانیان، محمد علی بررسی تأثیر جهت دوران و زمان توقف در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی‌ نقطه‌ای (FSSW) بر هندسه و استحکام نقطه جوش ورق های آلومینیم 2024-T3 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

ط

 • طرقی نژاد، محمد رضا تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • طلائیان، فاطمه تأثیر عملیات حرارتی برتحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل ـ ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]

ع

 • عارف پور، احمدرضا بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 91-101]
 • عباسی، سکینه مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه‏ سودالایم و شیشه پانل تلویزیون [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 19-28]
 • عشیری، روح اله سنتز نانوکریستال‌های بسیار خالص تیتانات باریم با استفاده از روشی اصلاح شده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 105-113]

ف

 • فاضلی، محمد رضا بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 47-53]
 • فروغی، محمدرضا ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 51-60]
 • فروغی، محمد رضا تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • فلاحی، میلاد بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075-T6 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 39-44]

ق

 • قاسمی، ابراهیم تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 77-89]
 • قربانیان اقدم، بهارک تشکیل پیوند بین ذرات در تف جوشی آلیاژ Pb10-Sn 10-Cu تهیه شده از مخلوط پودری [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 29-38]

ک

 • کیانی زیتانی، محبوبه بررسی ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستمCaO-SiO2-MgO در محدوده امواج مایکرویو [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-58]
 • کثیری، مسعود اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-62]
 • کرباسی، سعید تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • کرباسی، سعید ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 51-60]
 • کریمی، سعید بررسی اثر زبری سطح بر جدایش کاتدی لایه های کامپوزیتی اعمالی بر خطوط لوله های گاز به عنوان یک سیستم تعمیری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 55-64]

گ

 • گودرزی، مسعود بررسی تأثیر جهت دوران و زمان توقف در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی‌ نقطه‌ای (FSSW) بر هندسه و استحکام نقطه جوش ورق های آلومینیم 2024-T3 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • گودرزی، مسعود مکانیزم تشکیل دانه ها در منطقه ی اختلاط حین جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) و بررسی اثر سرعت دورانی ابزار و سرعت جوشکاری بر اندازه دانه ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 9-19]

ل

 • لالی، احسان تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 66-76]
 • لطفی، بهنام بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075-T6 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 39-44]

م

 • محرابیان، سعید بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • محمدیان، صادق بررسی مقایسه‌ای تأثیر فعال سازی مکانیکی بر فرآیند ترکیبی پیرو-هیدرومتالورژیکی در استخراج مس از کانه سولفیدی توسط آسیاب های سیاره ای و گلوله ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 85-95]
 • محمّدی خواه، مهدی بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • محمدعلیزاده هنجنی، مژده تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 77-89]
 • محمودی، محمود تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 66-76]
 • میرزا محمّد، نوید بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • مرعشی، پیروز جوش مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 و فولاد کم کربن AISI1008: انتقال مود شکست و خواص مکانیکی اتصالات مشابه و نامشابه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • میرکاظمی، سید محمد مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه‏ سودالایم و شیشه پانل تلویزیون [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 19-28]
 • مصلایی‌پور، مسعود بهبود کارائی سطحی فولاد ساده کربنی با استفاده از روکش جوشی غنی از Al [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 11-17]
 • مکی، امین بررسی تأثیر جهت دوران و زمان توقف در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی‌ نقطه‌ای (FSSW) بر هندسه و استحکام نقطه جوش ورق های آلومینیم 2024-T3 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • مناجاتی زاده، حسین تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • مناجاتی زاده، حسین مدل سازی فرآیند تغییر شکل ذرات نانوکامپوزیت Al-CNT در حین فرآیند آسیاب کاری پر انرژی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 69-78]
 • منافی، صاحبعلی بررسی تغییرات کریستالی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت (Ca10(PO4)6(OH)2) سنتز شده به روش هیدروترمال [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • منشی، احمد ساخت محصولات گچی با خواص بهبود یافته با استفاده از مواد افزودنی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-101]
 • منشی، احمد تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 77-89]
 • منشی، احمد بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 91-101]
 • مهدی زاده، فائزه بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 47-53]

ن

 • نصراصفهانی، علیرضا مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • نصراصفهانی، علیرضا تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 97-104]
 • نعیمی، فرید مشخصه یابی ساختاری پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری PTFE/Al2O3 تولید شده به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 103-110]
 • نعمتی، علی بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • نعمتی، علی سنتز نانوکریستال‌های بسیار خالص تیتانات باریم با استفاده از روشی اصلاح شده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 105-113]
 • نعمتی، علی بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 47-53]
 • نقیان، علی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • نقیبی، ساناز بررسی تاثیر پیش‌سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]
 • نقیبی، ساناز بررسی ریزساختاری لایه نازک تیتانیا بر روی فولاد 316 به روش سل‌ژل (بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند با روش آماری تاگوچی) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 79-89]
 • نوری، اسماعیل تأثیر عملیات حرارتی برتحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل ـ ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • نوربخش، امیرعباس بررسی تاثیر پیش‌سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]

و

 • وحیدیان، فاطمه بررسی سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 تقویت شده با ذرات نانومتری زیرکونیا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • وحیدیان، فاطمه بررسی رفتار سینتر پذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 در حضور افزودنی TiO2 [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 83-90]

ه

 • هادی زاده، اکبر بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 89-96]
 • هدایتی، مهدی مشخصه یابی ساختاری پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری PTFE/Al2O3 تولید شده به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 103-110]
 • هداشهرضا، محمدرضا تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]

ی

 • یارک زاده، اردشیر بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 61-69]
 • یوزباشی زاده، حسین بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]