دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 1-120 
8. نیتروژن پذیری فولادهای گرمکار 1.2367 و 1.2678 به روش پلاسمائی

صفحه 53-59

رضا جمالی؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ عبدالحمید جعفری