دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-119 
9. تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارین

صفحه 81-90

وحیده تاجر کجینه‌باف؛ فرشته رضائیان؛ مسعود رجبی؛ سعید باغشاهی


10. بررسی پارامترهای موثر بر دمش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

صفحه 91-99

مصطفی جوکار؛ فرشید مالک قاینی؛ محمد جواد ترکمنی؛ حسین جغتایی؛ محمد صفا عین الدین