دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-63 
1. سینتیک جذب آنیون پررنات توسط زغال فعال

صفحه 1-6

سعید جبار زارع؛ سید خطیب الاسلام صدر‌نژاد


6. بررسی تأثیر سیستم خنک‌کننده بر شرایط ایجاد ترک در فولاد (DIN)55Cr3

صفحه 45-52

پویان احمدی طباطبایی؛ عباس نجفی‌زاده؛ حسین مناجاتی‌زاده


8. تأثیر عملیات تمپر بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi

صفحه 59-64

کامران امینی؛ محمد‌علی سلطانی؛ علی نقیان؛ مهدی بشیری