دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-73 
4. ساخت و بررسی خواص سایشی نانوکامپوزیت Al6061/CNT

صفحه 29-40

مهدیه جمشیدی جم؛ علی اکبری؛ مهرداد خاکبیز


5. بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل

صفحه 41-49

سید مجتبی زبرجد؛ بتول فیض؛ ناصر شاه طهماسبی؛ سید عبدالکریم سجادی


6. بررسی پایداری حرارتی شیشه سیلیکون اکسی کاربید سنتز شده به روش سل- ژل

صفحه 51-56

رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ مجتبی نصراصفهانی؛ ابراهیم مظاهری


7. بررسی سنتز ولاستونیت از ضایعات آهکی سنگبری

صفحه 57-66

احمد منشی؛ کاظم صالحی؛ امیر عباس نوربخش