دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-70 
7. بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مشخصه های ورق ضد سایشی هارداکس 600

صفحه 59-64

مریم السادات بزرگ تبار؛ محمدرضا جعفرپور؛ نصرالله عربیان


8. بررسی لیچینگ غبار تشویه مولیبدنیت

صفحه 65-70

سعید جبارزارع؛ سعید عموشاهی فروشانی