دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-71 
8. تأثیر دمای تمپر بر سختی و خواص کششی فولاد API 5CT T95

صفحه 67-71

محمد علی سلطانی؛ کامران امینی؛ علی نقیان؛ کرامت رفیعی