دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-112 
1. بررسی خواص سایشی و سمیت سلولی نانوکامپوزیت سیانواکریلات تقویت شده با ذراتSiO2 جهت مصارف دندانپزشکی

صفحه 1-10

سیما افشارنژاد؛ جواد بهروان؛ مهرداد کاشفی؛ زهرا باقری؛ ملیکا احتشام قرائی؛ خدیجه شاهرخ آبادی؛ سعید کهربائی


5. رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن

صفحه 35-43

حمید تاجی زادگان؛ مجید جعفری؛ مهدی رشید زاده؛ رضا ابراهیمی