دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-266 
3. سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Zr3Co با خاصیت جذب بالا به روش آلیاژسازی مکانیکی

صفحه 25-40

علی حیدری مقدم؛ حسین یوزباشی زاده؛ ولی اله دشتی زاد؛ علی کفلو


14. بررسی فرایند همگن سازی آلیاژ جدید Mn-25Ni-5Cr

صفحه 163-178

محسن صادقی؛ حجت اله منصوری؛ مرتضی هادی


18. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری پرانرژی بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

صفحه 205-218

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


21. ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت طبیعی و زیست سازگار کایتوسن/مگنتیت

صفحه 247-256

فاطمه حیدری؛ رضا بازرگان لاری؛ محمدابراهیم بحرالعلوم