دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1395 
1. بررسی روش‌های تخلیص سنگ آپاتیت و استفاده از آن در ترکیب لعاب‌های سرامیکی

صفحه 1-11

داود قهرمانی؛ صاحبعلی منافی؛ ایمان فرح بخش؛ فریبرز فروهنده


19. بررسی عملیات تمپر بر خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن سوپر مارتنزیتی13%Cr

صفحه 207-213

سعید جبارزارع؛ ایمان خیراللهی حسین آبادی؛ سید مسعود صهری؛ رسول قاسمی؛ محمد کویتی؛ ابراهیم شکرانه