دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 49، تابستان 1398، صفحه 1-143 
5. احیا کربوترمیک اکسید نیکل

صفحه 63-75

سحر بخشنده؛ نادر ستوده؛ محمد علی عسکری زمانی؛ عباس محصل


9. افزایش پایداری حرارتی شیشه ی فلزی حجمی Zr56Co28Al16 با افزودن عناصر نقره و مس

صفحه 125-143

مسعود محمدی رهورد؛ مرتضی تمیزی فر؛ سید محمدعلی بوترابی