دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 44، بهار 1397 
1. سنسور دما پایین گاز منواکسید کربن برپایه کامپوزیت لایه‌ نازک Fe(II)(salen)/ PEDOT:PSS

صفحه 1-10

فرخنده عربلو نره یی؛ راحله معمارزاده؛ فرهاد پناهی؛ محمد دوازده‌امامی؛ سیروس جوادپور؛ محمدحسین شریعت