دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تیر 1397 
3. بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر روی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO

صفحه 27-40

نجمه لطفیان؛ امیرعباس نوربخش؛ پریسا مشایخی؛ سارا عباسپور؛ سید مهدی میرهادی؛ سعید جبارزارع


4. بررسی رفتار کار گرم فوم کامپوزیتی سلول بسته Al/SiCp

صفحه 41-50

آرمین دهنوی؛ غلامرضا ابرهیمی؛ مسعود گلستانی پور


6. بررسی ریزساختار، سختی و لایه‌های بین‌فلزی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 6065 و مس

صفحه 63-76

مجید الیاسی؛ رحیم نریمانی؛ مرتضی حسین زاده؛ حامد آقاجانی درازکلا