دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آذر 1397، صفحه 1-183 
11. سنتز و مشخصه‌یابی پودر کامپوزیتی SrFe12O19/SiO2/TiO2 با نانوساختار هسته/پوسته/پوسته

صفحه 137-148

فاطمه باورسی ها؛ مهدی منتظری پور؛ مسعود رجبی؛ سمیرا غلامی؛ نعیمه مظفری